กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา 19 – 23 มี.ค. 2555 เงินเดือน 15,000 บาท กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา 19 – 23 มี.ค. 2555 เงินเดือน 15,000 บาท กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/03/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครพนักงานราชการของกรมทรัพยากรธรณี  เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่เผยแพร่ รวม 2 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2555 โดยมีเงินเดือน 15,000 บาท หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับกรมทรัพยากรธรณี สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบได้ ตามลิ้งด้านล่างคะ กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ 2555

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา 19 – 23 มี.ค. 2555 เงินเดือน 15,000 บาท กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่เผยแพร่ รวม 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2555

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ในกรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555

ด้วยกรมทรัพยากรธรณี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้ กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เผยแพร่
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,160 บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,125 บาท หรือตามมติ ครม.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการประชาสัมพันธ์ ทางบริหารธุรกิจ ทางการโฆษณา ทางวารสารและการประชาสัมพันธ์
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 14,020 บาท
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 9,80 บาท หรือตามมติ ครม.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555
ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาสังคมศาสตร์
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555
การรับสมัคร
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงคค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 1 อาคารเพชร ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2555 ในวันราชการ
กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>> กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 อัตรา 19 – 23 มี.ค. 2555 เงินเดือน 15,000 บาท กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบ ราชการ 2555 กรมทรัพยากรธรณี สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights