กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบในตำแหน่งวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ บัดนี้ถึง 11 เมษา 2559 สมัครงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

Screen Shot 2559-04-08 at 7.20.24 PMกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดสอบในตำแหน่งวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ บัดนี้ถึง 11 เมษา 2559 สมัครงานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 2559
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559
ล่าสุด! กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th หัวข้อ “สมัคร/อบรม” เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือที่ http://drg.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้…

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา

2. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี

รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th หัวข้อ “สมัคร/อบรม” เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือที่ http://drg.job.thai.com ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!

สมัครงาน >>>>>>>>>>>>>>>
สมัครงาน คลิก!!!

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights