กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 8-14 ก.พ. 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 8-14 ก.พ. 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/02/2556 ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับเทศกาลปีใหม่ของชาวจีน เราอยากตามกระแสนำข่าวดีมาฝากท่านกันคะ ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2556 ท่านสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 ได้ที่นี่เลยคะ เรานำข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56 มาฝากท่านเรียบร้อยแล้ว ไปดูกันเลย

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556


กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 8-14 ก.พ. 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2556
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์
จำนวน 1 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2556
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการพาณิชย์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวน 1 อัตรา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56
ค่าตอบแทนที่ได้รับ
18,360 บาท
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2556
กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56

รายละเอียดเพิ่้มเติม >>>>> กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 8-14 ก.พ. 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ.com คะ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบ 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา สมัครงาน 56

Tags: , , , , , , , , ,