กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร อส.ทพ. 120 อัตรา บัดนี้ – 30 สค 2555 กรมทหารพราน สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร อส.ทพ. 120 อัตรา บัดนี้ – 30 สค 2555 กรมทหารพราน สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26/07/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครคัลเลือกพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา ของกรมทหารพรานที่ 44 โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะสมัครเป็น อส.ทพ. กับกรมทหารพรานที่ 44 สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมได้ ด้านล่างคะ กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร อส.ทพ. 120 อัตรา บัดนี้ – 30 สค 2555 กรมทหารพราน สมัครงาน 2555

กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร อส.ทพ. 120 อัตรา บัดนี้ - 30 สค 2555 กรมทหารพราน สมัครงาน 2555

กรมทหารพราน สมัครงาน 2555

กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร อส.ทพ. 120 อัตรา บัดนี้ – 30 สค 2555 กรมทหารพราน สมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร อส.ทพ. 120 อัตรา บัดนี้ – 30 สค 2555 กรมทหารพราน สมัครงาน 2555
กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา จำนวน 120 อัตรา (บัดนี้-30 ส.ค.55)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2525-2507)

– ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

– จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

– ไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2556

หลักฐานในการรับสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 3×5 ซม. (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

5. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาลของรัฐ)

6. หลักฐานทางทหาร (ทหารกองหนุน ใช้ สด.8 ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.43 ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.9)

ติดต่อสอบถาม 0-7348-5022, 08-2444-08453 สมัครได้ด้วยตนเองที่ ฉก.ทพ.44 วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร อส.ทพ. 120 อัตรา บัดนี้ – 30 สค 2555 กรมทหารพราน สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sheetram.com คะ กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร อส.ทพ. 120 อัตรา บัดนี้ – 30 สค 2555 กรมทหารพราน สมัครงาน 2555

Tags: , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights