กรมทหารพราน รับสมัคร อส.ทพ. จำนวน 120 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 30 สค 2555 สมัครทหารพราน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทหารพราน รับสมัคร อส.ทพ. จำนวน 120 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 30 สค 2555 สมัครทหารพราน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/07/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา จำนวน 120 อัตรา ของกรมทหารพรานที่ 44 โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากจะสมัครคัดเลือกเป้นทหารพรานกับกรมทหารพรานที่ 44 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วยด้านล่างคะ กรมทหารพราน รับสมัคร อส.ทพ. จำนวน 120 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 30 สค 2555 สมัครทหารพราน 2555

กรมทหารพราน รับสมัคร อส.ทพ. จำนวน 120 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 30 สค 2555 สมัครทหารพราน 2555

สมัครทหารพราน กรมทหารพราน รับสมัคร 2555

กรมทหารพราน รับสมัคร อส.ทพ. จำนวน 120 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 30 สค 2555 สมัครทหารพราน 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร กรมทหารพราน รับสมัคร อส.ทพ. จำนวน 120 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 30 สค 2555 สมัครทหารพราน 2555

กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครบุคคลพลเรือนคัดเลือกเข้าเป็น อส.ทพ. ทดแทนกำลังพลที่ขาดอัตรา จำนวน 120 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2555

คุณสมบัติของผู้สมัคร กรมทหารพราน รับสมัคร อส.ทพ. จำนวน 120 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 30 สค 2555 สมัครทหารพราน 2555

– สัญชาติไทย อายุ 18-30 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2525-2507)

– ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร

– จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

– ไม่เป็นผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปี 2556

หลักฐานในการรับสมัคร กรมทหารพราน รับสมัคร อส.ทพ. จำนวน 120 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 30 สค 2555 สมัครทหารพราน 2555

1. รูปถ่ายขนาด 3×5 ซม. (2 นิ้ว) จำนวน 2 รูป

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

5. ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาลของรัฐ)

6. หลักฐานทางทหาร (ทหารกองหนุน ใช้ สด.8 ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.43 ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกใช้ สด.9)

ติดต่อสอบถาม 0-7348-5022, 08-2444-08453 สมัครได้ด้วยตนเองที่ ฉก.ทพ.44 วัดควนใน ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ >>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mrthaijob คะ กรมทหารพราน รับสมัคร อส.ทพ. จำนวน 120 อัตรา บัดนี้ถึงวันที่ 30 สค 2555 สมัครทหารพราน 2555

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights