กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 18 ม.ค.-7 ก.พ. 2561 กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2561 ข้าราชการ 61
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 18 ม.ค.-7 ก.พ. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/01/2561 มีข่าว ข้าราชการ 61 มาแจ้งให้ทราบอีกแล้วหละคะ เนื่องจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน รวมจำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561 สนใจอ่านรายละเอียด กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2561 ได้แล้วที่นี่ เรายังมีข่าวสาร ข้าราชการ 61 อีกหลายๆ หน่วยงานให้ได้รับทราบกันคะ ไปดูรายละเอียดพร้อมๆ กันเลยคะ

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 18 ม.ค.-7 ก.พ. 2561 กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2561 ข้าราชการ 61

กรมทางหลวงชนบท
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวมจำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน รวมจำนวน 15 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 15 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 11,500 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
– ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
(2) ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับรูปแบบและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาก่อสร้าง
(4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และงานซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
(5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
2 ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและฝึกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
(2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 15 อัตรา 18 ม.ค.-7 ก.พ. 2561 กรมทางหลวงชนบท สมัครงาน 2561 ข้าราชการ 61

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,