กรมทางหลวง รับสมัครงาน วิศวกรโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 16 – 20 กค 2555 กรมทางหลวง สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทางหลวง รับสมัครงาน วิศวกรโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 16 – 20 กค 2555 กรมทางหลวง สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 08/07/2555 วันนี้มีข่าวการรับสมัครงานของกรมทางหลวง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวนรวม 2 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2555 ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) 104 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ สนใจสมัครงานกับ กรมทางหลวง อ่านรายละเอียดต่อด้านล่างคะ กรมทางหลวง รับสมัครงาน วิศวกรโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 16 – 20 กค 2555 กรมทางหลวง สมัครงาน 2555

กรมทางหลวง รับสมัครงาน วิศวกรโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 16 - 20 กค 2555 กรมทางหลวง สมัครงาน 2555

กรมทางหลวง สมัครงาน 2555

กรมทางหลวง รับสมัครงาน วิศวกรโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 16 – 20 กค 2555 กรมทางหลวง สมัครงาน 2555

รายละเอียดการรับสมัคร

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน กรมทางหลวง รับสมัครงาน วิศวกรโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 16 – 20 กค 2555 กรมทางหลวง สมัครงาน 2555
1. ชื่อตำแหน่ง วิศวกรโยธา
กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ

อัตราว่าง 1 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดยะลา

ค่าตอบแทน 15,190 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรมทางหลวง รับสมัครงาน วิศวกรโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 16 – 20 กค 2555 กรมทางหลวง สมัครงาน 2555
ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิสวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2.ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรมทางหลวง รับสมัครงาน วิศวกรโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 16 – 20 กค 2555 กรมทางหลวง สมัครงาน 2555
กลุ่มงาน บริการ

อัตราว่าง 1 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสงขลา

ค่าตอบแทน 11,160 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กรมทางหลวง รับสมัครงาน วิศวกรโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 16 – 20 กค 2555 กรมทางหลวง สมัครงาน 2555
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ หรือที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิธีการรับสมัคร

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กรมทางหลวง รับสมัครงาน วิศวกรโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 16 – 20 กค 2555 กรมทางหลวง สมัครงาน 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) 104 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก job.ocsc.go.th คะ กรมทางหลวง รับสมัครงาน วิศวกรโยธา และ เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา 16 – 20 กค 2555 กรมทางหลวง สมัครงาน 2555

Tags: , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights