กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 16 อัตรา 26 ก.ย.-14 ต.ค. 2559 กรมทางหลวง สมัครสอบ 2560 งานราชการ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 16 อัตรา 26 ก.ย.-14 ต.ค. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29/09/2559 ตอนนี้หลายๆ ท่าน คงกำลังมองหาข่าว งานราชการ 2560 อยู่ใช่ไหมคะ แต่ เดี๋ยวก่อน เนื่องจาก กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ รวมจำนวน 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 14 ตุลาคม 2559 สนใจติดตามอ่านรายละเอียด กรมทางหลวง สมัครสอบ  2560 รอได้ที่นี่เลยคะ

 

doh-logo

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 16 อัตรา 26 ก.ย.-14 ต.ค. 2559 กรมทางหลวง สมัครสอบ 2560 งานราชการ 2560

กรมทางหลวง
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการ รวมจำนวน 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 14 ตุลาคม 2559

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ รวมจำนวน 16 อัตรา ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 14 ตุลาคม 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ชื่อตำแหน่ง :    นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :    17,500 บาท
ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 อัตรา
ระดับการศึกษา :    ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ :    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
2. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาโท
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>> นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

2.ชื่อตำแหน่ง :    นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน :    11,500 บาท
ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง :    10 อัตรา
ระดับการศึกษา :    ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :    ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่าขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>> นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 

3. ชื่อตำแหน่ง :    วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน :    15,000 บาท
ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :    5 อัตรา
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :    ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด และ
3. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าขึ้นไป
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>> วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครวันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,