กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-12 เม.ย. 2559 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 2559 พนักงานราชการ 59
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-12 เม.ย. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 04/04/2559 แจ้งข่าว พนักงานราชการ 59 อีกข่าวนะคะ เนื่องจาก กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2559 สนใจอ่านรายละเอียด กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 2559 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ สามารถติดตามข่าว พนักงานราชการ 59 ของหน่วยงานราชการอื่นๆ ได้แล้วที่นะคะ ตามมาดูกันเลย

 

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-12 เม.ย. 2559 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 2559 พนักงานราชการ 59

กรมประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2559

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระหว่างวันที่ 1 – 12 เมษายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นายช่างไฟฟ้า

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลการทำงานของอุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ การจดบันทึกค่า Parameter ของอุปกรณ์ในความควบคุมกำกับดูแล จัดทำแผนปฏิบัติงาน การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในแต่ละระบบในเบื้องต้น จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินสภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้นำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะที่ต้องการ

1. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งข้อมูลข่าวสาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุนการออกอากาศ (งานผลิตรายการ งานห้องส่ง งานควบคุมหลัก งานเชื่อมโยงสัญญาณ งานเครื่องส่ง งานไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น)
3. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
4. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-12 เม.ย. 2559 กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 2559 พนักงานราชการ 59

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,