กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 7 – 25 มค 2556 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 7 – 25 มค 2556 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/12/2555 กรมประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสอบภาค ข. ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 25 มกราคม 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ กับกรมประชาสัมพันธ์ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 7 – 25 มค 2556 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2556

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 7 - 25 มค 2556 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2556

กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2556

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 7 – 25 มค 2556 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ  กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2556
กรมประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครสอบภาค ข. ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ  กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2556
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ
ชื่อตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

อัตราเงินเดือน : 11,680-12,850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
3. ควรมีประสบการณ์ในงานประชาสัมพันธ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

ชื่อตำแหน่ง : นักสื่อสารมวลชน
อัตราเงินเดือน : 11,680-12,850 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิเทศศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.prd.go.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 7 – 25 มค 2556 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม >>>>

อ่านรายละเอียดคลิก!!

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัคร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และ นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ 7 – 25 มค 2556 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2556

Tags: , , , , ,