กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 7-11 พ.ค. 2561 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 61
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 7-11 พ.ค. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/05/2561 มีข่าว พนักงานราชการ 61 เนื่องจาก กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 มาดูรายละเอียด กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2561 กันเลยดีกว่าคะ เราไม่อยากให้ท่านพลาด กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2561 ข้อมูลดีๆ แบบนี้ไปคะ อยากให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารดีๆ แบบนี้ทุกวันคะ

 

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 7-11 พ.ค. 2561 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 61

กรมประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 13800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาพณิชยการหรือสาขาวิชาการบัญชี หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห้นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
– มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ประสานงาน ดูแล บำรุงรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเก็บและรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ รวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จัดบันทึกรายงานการประชุม ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่จัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะที่ต้องการ

1. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
2. มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. มีความรู้ ความสามารถในด้านการสื่อสาร การใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอมและแม่นยำ
6. มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติในการให้บริการที่ดี

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 7-11 พ.ค. 2561 กรมประชาสัมพันธ์ สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 61

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights