กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 20-29 ก.พ.55 เงินเดือน 10,010 บาท กรมประมง รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 20-29 ก.พ.55 เงินเดือน 10,010 บาท
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมประมง รับสมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/02/55 ข่าวประกาศรับสมัครงานข่าวนี้ เป็นของ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ประมง และ นักวิชาการประมง ในระหว่างวันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีอัตราเงินเดือน 10,010 บาท คะ ผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามข่าว กรมประมง รับสมัครงาน 2555 ได้ด้านล่าง ผ่านลิ้งก์ที่เรานำมาฝากกันได้เลยคะ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมประมง รับสมัครงาน 2555

กรมประมง รับสมัครงาน 2555

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง 20-29 ก.พ.55 เงินเดือน 10,010 บาท กรมประมง รับสมัครงาน 2555

กรมประมงประกาศ รับบุคคลเข้าเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ประมง และนักวิชาการประมง (20-29 ก.พ.55) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมประมง รับสมัครงาน 2555
กรมประมง
ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราเงินเดือน :
7,370 บาท

ประเภท :
บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :
ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมประมง รับสมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิก!!!
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมประมง รับสมัครงาน 2555

ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ประมง

อัตราเงินเดือน :
7,370 บาท

ประเภท :
เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :
ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรืเทียบได้ในระดับเดียวกัย ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเกษตรกรรม สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาประมงทะเล สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ ซึ่งศึกษาวิชาเกี่ยวกับการประมงมาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมประมง รับสมัครงาน 2555
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิก!!!
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมประมง รับสมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิชาการประมง

อัตราเงินเดือน :
10,010 บาท

ประเภท :
บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางการจัดการประมง ทางชีววิทยาประมง ทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางประมงน้ำจืด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางสัตววิทยา ทางพันธุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมประมง รับสมัครงาน 2555
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิก!!!
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมประมง รับสมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน ราชการ 2555 กรมประมง รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights