กรมประมง รับสมัครนักวิชาการประมง ผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่ประมง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ มกราคม 2556 กรมประมง รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประมง รับสมัครนักวิชาการประมง ผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่ประมง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ มกราคม 2556 กรมประมง รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/12/2555 กรมประมงเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี) นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา) เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู) และ เจ้าหน้าที่ธุรการ (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครสอบในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ กรมประมง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดขอการัเปิดรับสมัครสอบเบื้องต้นได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กรมประมง รับสมัครนักวิชาการประมง ผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่ประมง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ มกราคม 2556 กรมประมง รับสมัคร 2556

กรมประมง รับสมัครนักวิชาการประมง ผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่ประมง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ มกราคม 2556 กรมประมง รับสมัคร 2556

กรมประมง รับสมัคร 2556

กรมประมง รับสมัครนักวิชาการประมง ผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่ประมง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ มกราคม 2556 กรมประมง รับสมัคร 2556

ข่าวการรับสมัคร กรมประมง รับสมัครนักวิชาการประมง ผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่ประมง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ มกราคม 2556 กรมประมง รับสมัคร 2556
กรมประมง
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครสอบในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมประมง รับสมัครนักวิชาการประมง ผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่ประมง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ มกราคม 2556 กรมประมง รับสมัคร 2556
ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี)
นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา)
เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู)
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร กรมประมง รับสมัครนักวิชาการประมง ผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่ประมง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ มกราคม 2556 กรมประมง รับสมัคร 2556
รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร กรมประมง รับสมัครนักวิชาการประมง ผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่ประมง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ มกราคม 2556 กรมประมง รับสมัคร 2556
ช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2556

การรับสมัคร กรมประมง รับสมัครนักวิชาการประมง ผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่ประมง และ เจ้าหน้าที่ธุรการ มกราคม 2556 กรมประมง รับสมัคร 2556
ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!
นักวิชาการประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!
เจ้าหน้าที่ประมง (สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!
เจ้าหน้าที่ธุรการ (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights