กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา 17 – 25 ธันวาคม 2558 กรมประมง สมัครงาน 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา 17 – 25 ธันวาคม 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/12/2558 ตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวข่าว กรมประมง สมัครงาน 2559 เลยหละคะ แต่มีข่าวดีแจ้งให้ทราบ เนื่องจาก กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประมง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2558 สนใจเข้ามาอ่านได้เลย

 

n20120719084434_390494

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา 17 – 25 ธันวาคม 2558 กรมประมง สมัครงาน 2559

กรมประมง
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2558

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ประมง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง นายช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 25 ธันวาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง (กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร  จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ จำนวน 10,430 บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง

 
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร  จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ จำนวน 11,280 บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิ ปวช.
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง (กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร  จำนวน  1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ จำนวน 11,280 บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิ ปวช.
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง

 
4. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร  จำนวน  4 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ จำนวน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญในหน้าที่ และเคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 
5. ตำแหน่งนายช่างโยธา (กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร  จำนวน  1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ จำนวน 13,800  บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิ ปวส.
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  ตำแหน่งนายช่างโยธา

 
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (กองพัฒนาและถ่ยทอดเทคโนโลยีการประมง)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร  จำนวน  1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ จำนวน 13,800  บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิ ปวส.
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

 
7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร  จำนวน  1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ จำนวน 18,000  บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights