กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา 15-24 กุมภาพันธ์ 2559 กรมประมง สมัครงาน 59 สอบกรมประมง 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา 15-24 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/02/2559 มีข่าว สอบกรมประมง 2559 มาแจ้งให้ทราบกันคะ เนื่องจาก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านใดสนใจอ่านรายละเอียด สอบกรมประมง 2559 สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ pdf กรมประมง สมัครงาน 59 ได้แล้วที่นี่

 

n20120719084434_390494

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ 7 อัตรา 15-24 กุมภาพันธ์ 2559 กรมประมง สมัครงาน 59 สอบกรมประมง 2559

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2559

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ช่างไฟฟ้า เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร        จำนวน   1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ       จำนวน 10,430 บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  พนักงานผู้ช่วยประมง

 
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร        จำนวน   1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ       จำนวน 11,280  บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิ ปวช.
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
3. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร        จำนวน   1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ       จำนวน 11,280  บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิ ปวช.
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>  ช่างไฟฟ้า

 
4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลภาคใต้ตอนบน ชุมพร)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร        จำนวน   1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ       จำนวน 11,280  บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิ ปวช.
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 
5. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดมหาสารคาม)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร        จำนวน   1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ       จำนวน 10,430 บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> พนักงานผู้ช่วยประมง

 
6. ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร        จำนวน   1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ       จำนวน 10,430 บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> พนักงานผู้ช่วยประมง

 
7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา)
จำนวนที่เปิดรับสมัคร        จำนวน   1 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ได้รับ       จำนวน 13,800  บาท
ระดับการศึกษา    ได้รับคุณวุฒิ ปวส.
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> เจ้าพนักงานประมง

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,