กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา 6-26 มี.ค. 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา 6-26 มี.ค. 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 27/02/2556 อัพเดตข่าวการรับสมัครงานกันได้ที่นี่ทุกวันคะ เนื่องจากวันนี้ กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และ นักวิทยาศาสตร์ รวม 13 อัตรา เปิดรับออนไลน์ระหว่างวันที่ 6 – 26 มี.ค. 2556 หากท่านสนใจ ต้องการรายละเอียด กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 เพิ่มเติม สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียด กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56 ได้ด้านล่างประกาศนี้เลยคะ เราสรรหามาไว้เพื่อคุณ
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556


กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา 6-26 มี.ค. 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56

กรมพัฒนาที่ดิน
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ รวม 13 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 26 มี.ค. 2556
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และ นักวิทยาศาสตร์
รวม 13 อัตรา เปิดรับออนไลน์ระหว่างวันที่ 6 – 26 มี.ค. 2556
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
ชื่อตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
อัตราเงินเดือน :
10,200 – 11,220 บาท
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
จำนวนตำแหน่งว่าง :
11 ตำแหน่ง
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
ระดับการศึกษา :
ปวส.
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
รายละเอียดวุฒิ :
(1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือคุณุวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครสอบ ภาคก. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
(2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
ชื่อตำแหน่ง :
นักวิทยาศาสตร์
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
อัตราเงินเดือน :
13,300 – 14,630 บาท
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
จำนวนตำแหน่งว่าง :
2 ตำแหน่ง
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
รายละเอียดวุฒิ :
(1) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี คุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก. ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
(2) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ปฐพีศาสตร์ หรือปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
วิธีการรับสมัคร
สมัครได้ที่  http://www.ldd.go.th
กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56
วันเวลาที่เปิดรับสมัคร :
วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา 6-26 มี.ค. 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัคร เข้ารับราชการ 2556 กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครงาน 2556 กรมพัฒนาที่ดิน สมัครงาน 56

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights