กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 23-29 ก.พ. 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 23 – 29 ก.พ. 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20/02/55 สำหรับข่าวการรับสมัครงานในวันนี้เป็นของทาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา เช่น นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ระหว่างวันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 นี้คะ ท่านที่สนใจข่าว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิ้งก์ที่เรานำมาฝากกันคะ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงาน 2555


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 23-29 ก.พ. 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 23 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (กรุงเทพฯ) เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (กรุงเทพฯ) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จังหวัดระนอง) นักสังคมสงเคราะห์ (จังหวัดสงขลา) นักสังคมสงเคราะห์ (จังหวัดลพบุรี) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จังหวัดลำพูน) พนักงานบริการ (จังหวัดนนทบุรี) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (จังหวัดสมุทรปราการ) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (จังหวัดนครปฐม) พนักงานคอมพิวเตอร์ (จังหวัดนครปฐม) รวม 10 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 9/2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555
1. นักพัฒนาสังคม (กรุงเทพฯ)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,010 บาท
คุณสมบัติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
– ปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
2. เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (กรุงเทพฯ)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
คุณสมบัติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555
– ปวช. , ม.ปลาย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จังหวัดระนอง)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
คุณสมบัติ
– ปวช.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
4. นักสังคมสงเคราะห์ (จังหวัดสงขลา)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,010 บาท
คุณสมบัติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
– ปริญญาตรีทุกสาขา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

5. นักสังคมสงเคราะห์ (จังหวัดลพบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,010 บาท
คุณสมบัติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
– ปริญญาตรีทุกสาขา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

6. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (จังหวัดลำพูน)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
คุณสมบัติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555
– ปวช.ทุกสาขา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
7. พนักงานบริการ (จังหวัดนนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 6,410 บาท
คุณสมบัติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
– มศ.3 , ม.3
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
8. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (จังหวัดสมุทรปราการ)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,050 บาท
คุณสมบัติ
– ปวส.ทุกสาขาวิชา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
9. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (จังหวัดนครปฐม)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,050 บาท
คุณสมบัติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
– ปวส.ทุกสาขาวิชา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
10. พนักงานคอมพิวเตอร์ (จังหวัดนครปฐม)
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,050 บาท
คุณสมบัติ
รมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
– ปวส.ทุกสาขาวิชา
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
การรับสมัคร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา 23-29 ก.พ. 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครงานราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights