กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ 19 ตำแหน่ง 1-8 พ.ค. 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ 19 ตำแหน่ง 1-8 พ.ค. 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/04/2555 ___สำหรับข่าวดการรับสมัครงานล่าสุดข่าวนี้ เป็นประกาศจาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คะ โดยรับสมัครพนักงานราชการ 19 ตำแหน่ง อาทิชเช่น นักสังคมสงเคราะห์ นักคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ และอีกมากมาย ในหลายจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2555 นี้นะคะ ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555 เพิ่มเติม สามารถติดตามได้ด้านล่างนี้เลยคะ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน 2555


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ 19 ตำแหน่ง 1-8 พ.ค. 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ 19 ตำแหน่ง ในหลายจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 16/2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานคอมพิวเตอร์ (กรุงเทพมหานคร)

อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,050 บาท
วุฒิปวส.

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

2. นักสังคมสงเคราะห์ (กรุงเทพมหานคร)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,010 บาท
วุฒิปริญญาตรี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
3. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (กรุงเทพมหานคร)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,010 บาท
วุฒิปริญญาตรี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
4. พี่เลี้ยง (ร้อยเอ็ด)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 6,410 บาท
วุฒิ มศ.3 ม.3
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
5. นักพัฒนาสังคม (สมุทรปราการ)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,010 บาท
วุฒิปริญญาตรี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
6. นักพัฒนาสังคม ปฏิบัตินักพัฒนาการเด็ก (สมุทรปราการ)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,010 บาท
วุฒิปริญญาตรี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
7. พนักงานบริการ ด้านประกอบอาหาร (สมุทรปราการ)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 6,140 บาท
วุฒิ มศ.3 ม.3
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
8. เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (ขอนแก่น)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
วุฒิ ม.6 ปวช.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
9. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ (นนทบุรี)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 6,140 บาท
วุฒิ มศ.3 ม.3
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
10. เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปทุมธานี)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
วุฒิ ปวช.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
11. ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ (ลำปาง)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 6,140 บาท
วุฒิ มศ.3 ม.3
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
12. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม (สุราษฎร์ธานี)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
วุฒิ ปวช.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
13. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สมุทรสาคร)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,050 บาท
วุฒิ ปวส.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
14. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ตราด)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,050 บาท
วุฒิ ปวส.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
15. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 (ระนอง)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,050 บาท
วุฒิ ปวส.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
16. ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 (สงขลา)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,050 บาท
วุฒิ ปวส.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
17. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (มุกดาหาร)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
วุฒิ ปวช.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
18. เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ (บุรีรัมย์)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 7,370 บาท
วุฒิ ม.6 ปวช.
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
19. พี่เลี้ยง (บุรีรัมย์)
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 6,410 บาท
วุฒิ มศ.3 ม.3
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
วิธีการรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2555 ในวันเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> _กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ 19 ตำแหน่ง 1-8 พ.ค. 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เปิดสอบงานราชการ คะ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครงาน ราชการ 2555 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , ,