กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 27 ก.พ.-2 มี.ค. 2555 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 27 ก.พ. – 2 มี.ค. 2555 กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน 2555 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17/02/55 ประกาศจาก กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม คะ โดยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขัง (ชาย-หญิง) รวม 6 อัตรา 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ผู้ที่สนใจข่าว กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 หรือต้องการทราบรายละเอียด กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555 เพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่เลยคะ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน 2555 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555


กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 27 ก.พ.-2 มี.ค. 2555 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555

กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขัง (ชาย-หญิง) รวม 6 อัตรา (27 ก.พ.-2 มี.ค.55)
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน 2555 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555
กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขัง (ชาย) และผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขัง (หญิง) รวม 6 อัตรา (27 ก.พ.-2 มี.ค.55)
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน 2555 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555
ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน 2555
1. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขัง (ชาย)
จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
7,370 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
– เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม.
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน 2555 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555
2. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในสถานกักขัง (หญิง)
จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 7,370 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน 2555
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
– เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน 2555 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ อำเภอพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน 2555 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา 27 ก.พ.-2 มี.ค. 2555 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครงาน 2555 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบ2555 กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร 2555

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights