กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 อัตรา 17 เม.ย.-8 พ.ค. 2562 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2562 งานราชการ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 อัตรา 17 เม.ย.-8 พ.ค. 2562

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/04/2562 อัพเดตข่าว งานราชการ 2562 คะ เป็นข่าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ มีรายละเอียด งานราชการ 2562 ได้ที่นี่ให้ได้ติดตามอ่านรายละเอียดกันคะ ไม่อยากให้พลาดจริงๆ ถือว่าเป็นข่าว กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2562 ที่น่าสนใจมากค่ะ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 อัตรา 17 เม.ย.-8 พ.ค. 2562 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2562 งานราชการ 2562

กรมวิชาการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

จำนวน 10,840 – 11,930 หรือ 11,500 – 12,650 บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา หรือสูงกว่า หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญา หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศรับสมัคร)

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 อัตรา 17 เม.ย.-8 พ.ค. 2562 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2562 งานราชการ 2562

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,