กรมวิชาการเกษตร รับสมัครนักวิชาการเกษตร เงินเดือน 23,100 บาท 13-17 กค 2558 สมัครสอบกรมวิชาการเกษตร ปี 2015
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครนักวิชาการเกษตร เงินเดือน 23,100 บาท 13-17 กค 2558 สมัครสอบกรมวิชาการเกษตร ปี 2015
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สมัครสอบกรมวิชาการเกษตร ปี 2015

สมัครสอบกรมวิชาการเกษตร ปี 2015

ล่าสุด!! กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนัก วิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) ของกรมวิชาการเกษตรรวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://job.doa.go.th ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้…

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) ของกรมวิชาการเกษตร

ด้วยกรมวิชาการเกษตรจำดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ชื่อตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) จำนวนตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

2. ชื่อตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวิจัยดินและปุ๋ย) จำนวนตำแหน่งว่าง  1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน : 21,000 – 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

รวมจำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ http://job.doa.go.th ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

สมัครสอบคลิก!!!

Tags: , , , , ,