กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 4 อัตรา 8-26 ม.ค. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 4 อัตรา 8-26 ม.ค. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/01/2561 อัพเดตข่าว งานราชการ 2561 คะ เนื่องจากยังคงมีข่าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวัชพืช) นิติกรปฏิบัติการ และ นักสัตววิทยาปฏิบัติการ รวมจำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 27 ธันวาคม 2560  เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ มีรายละเอียด งานราชการ 2561 ได้ที่นี่ให้ได้ติดตามอ่านรายละเอียดกันคะ

 

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 4 อัตรา 8-26 ม.ค. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561

กรมวิชาการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ รวมจำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 26 มกราคม 2561

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวัชพืช) นิติกรปฏิบัติการ และ นักสัตววิทยาปฏิบัติการ รวมจำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 8 – 26 มกราคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวัชพืช)
– นิติกรปฏิบัติการ
– นักสัตววิทยาปฏิบัติการ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวัชพืช)              จำนวน 2 อัตรา
– นิติกรปฏิบัติการ                          จำนวน 1 อัตรา
– นักสัตววิทยาปฏิบัติการ              จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวัชพืช)                  จำนวน 17,500 – 19,250 บาท
– นิติกรปฏิบัติการ                          จำนวน 15,000 – 16,500 บาท บาท
– นักสัตววิทยาปฏิบัติการ              จำนวน 17,500 – 19,250 บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา

– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวัชพืช)       ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ หรือทางพืชไร่นา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
– นิติกรปฏิบัติการ       ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือที่สูงกว่า
– นักสัตววิทยาปฏิบัติการ    ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางสัตววิทยา หรือทางชีววิทยา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
>>>>> นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านวัชพืช)
>>>>> นิติกรปฏิบัติการ
>>>>> นักสัตววิทยาปฏิบัติการ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,