กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา 17 พ.ค.-8 มิ.ย. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา 17 พ.ค.-8 มิ.ย. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19/05/2561 อัพเดตข่าว งานราชการ 2561 คะ เนื่องจากมีข่าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา ด้านสรีรวิทยาพืช ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช) รวมจำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561 เพิ่มเติมได้แล้วที่นี่ มีรายละเอียด งานราชการ 2561 ได้ที่นี่ให้ได้ติดตามอ่านรายละเอียดกันคะ ไม่อยากให้พลาดจริงๆ

 

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา 17 พ.ค.-8 มิ.ย. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561

กรมวิชาการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา) นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพืช) และ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช) รวมจำนวน 3 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพืช)
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)           จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพืช)            จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)           จำนวน 1 อัตรา


อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)        จำนวน 17,500 – 19,250 บาท
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพืช)         จำนวน 17,500 – 19,250 บาท
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)        จำนวน 17,500 – 19,250 บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา

– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านกีฏวิทยา)   ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางกีฏวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านสรีรวิทยาพืช)    ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชสวน ทางพืชไร่นา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
– นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)  ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปรับปรุงพันธุ์พืช ทางพืชสวน ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 3 อัตรา 17 พ.ค.-8 มิ.ย. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 งานราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,