กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 18-22 มิ.ย. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 18-22 มิ.ย. 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18/06/2561 อัพข่าว พนักงานราชการ 2561 คะ เนื่องจาก สสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 ไม่อยากให้พลาดรายละเอียด กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 แบบนี้ไปเลยคะ เรายังมีอีกหลายๆ ข่าวให้ได้ติดตามกันนะคะ ไปดูกันเลย โอกาสดีๆ มาแล้ว รีบคว้าไว้นะคะ

 


กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 18-22 มิ.ย. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 2561

กรมวิชาการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิทยาศาสตร์

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่เปิดรับ

จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางฟิสิกส์ ทางเคมี ทางชีววิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพิษวิทยา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานทางวิเคราะห์ วิจัย และทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และทางเทคโนโลยี เกี่ยวกับ การทดสอบ วิเคราะห์ และวิจัย ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สาขาต่าง ๆ เพื่อรับรองหรือ ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตาม กฎหมาย หรือเพื่อใช้ประโยชน์
ทางการค้า การดำเนินการทางคดี หรือเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน การวิจัยผลิตผลและผลิตผลพลอยได้ จากเกษตรกรรม เพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ การวิจัยเพื่อปรับปรุง คุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 18-22 มิ.ย. 2561 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2561 พนักงานราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,