กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 28 ส.ค.-17 ก.ย. 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 28 ส.ค.-17 ก.ย. 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30/08/2555 จากประกาศนี้ กรมวิชาการเกษตร ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ภาคใต้) 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 17 ก.ย. 2555 อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมไหมหละคะ ถ้าท่านอยากทราบรายละเอียด กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555 เพิ่มเติม เพื่อช่วยการตัดสินใจที่จะ กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555 สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมดได้ที่นี่เลยคะ
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555

กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555

กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 28 ส.ค.-17 ก.ย. 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555

กรมวิชาการเกษตร
ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 17 ก.ย. 2555
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
กรมวิชาการเกษตร ประกาศ เรื่อง รับบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ภาคใต้)
1 อัตรา ระหว่างวันที่ 28 ส.ค. – 17 ก.ย. 2555
กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง :
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน (ภาคใต้)

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน :

7,620 – 8,340 หรือ 9,300 – 10,230 บาท

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
ประเภท :
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
ระดับการศึกษา :
– ปวช.
– ปวส.

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
รายละเอียดวุฒิ :
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
ทดสอบ ความรู้พื้นฐานด้านการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
เปิดรับสมัคร :
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเข้าเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 28 ส.ค.-17 ก.ย. 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน งานราชการ 2555 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights