สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 19 – 25 มิย 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 19 – 25 มิย 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21/06/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (จันทบุรี) เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 6) จำนวนอย่างน้อย 2 อัตรา และ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 6) จำนวนอย่างน้อย 1 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (จันทบุรี) สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ ด้านล่างคะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 19 – 25 มิย 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 19 - 25 มิย 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 19 – 25 มิย 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555

รายละเอียดการรับสมัคร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 19 – 25 มิย 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 19 – 25 มิย 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555
1. พนักงานประจำสำนักงาน (เขต 6)

จำนวนอย่างน้อย 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (เขต 6)
จำนวนอย่างน้อย 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

วิธีการรับสมัคร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 19 – 25 มิย 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555
สมัครด้วยตนเองโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มิถุนายน 2555 ในวันและเวลาราชการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 19 – 25 มิย 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555

อ่านละเอียดเพิ่มเติม >>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก boontermblog.com คะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา 19 – 25 มิย 2555 กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน 2555

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights