กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา 1 – 22 พค 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ  7 อัตรา 1 – 22 พค 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/04/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครพนักงานราชการของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 – 22 พฤษภาคม 2555 หากท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครสอบเบื้องต้น พ้อมดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งที่ได้แนบมาด้วย ด้านล่างคะ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ  7 อัตรา 1 – 22 พค 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ  7 อัตรา 1 - 22 พค 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา 1 – 22 พค 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ  7 อัตรา 1 – 22 พค 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของก.พ.

2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์7 อัตรา 1 – 22 พค 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,680 – 12,850 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 4 อัตรา

อัตราเงินเดือนระหว่าง 9,300 – 10,230 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การเงินและการธนาคาร การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด เลขานุการ
และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.

วิธีการรับสมัคร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ  7 อัตรา 1 – 22 พค 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.dmsc.moph.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ”

รายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติม คลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆาก เปิดสอบงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ  7 อัตรา 1 – 22 พค 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สมัครงาน 2555

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights