กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1 อัตรา 13-17 มิ.ย. 2559 กรมศุลกากร รับสมัคร 2559 สอบบรรจุข้าราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1 อัตรา 13-17 มิ.ย. 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/06/2559 มีข่าว สอบบรรจุข้าราชการ 2559 มาแจ้งให้ทราบคะ เนื่องจาก กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2559 สนใจอ่านรายละเอียด กรมศุลกากร รับสมัคร 2559 ได้แล้วที่นี่ ไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆ แบบนี้ไปเลยหละคะ ข่าว กรมศุลกากร รับสมัคร 2559 ดีๆ แบบนี้ ถ้าพลาดแล้วหละก็ เสียดายมากๆ เลยหละคะ

 

5

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1 อัตรา 13-17 มิ.ย. 2559 กรมศุลกากร รับสมัคร 2559 สอบบรรจุข้าราชการ 2559

กรมศุลกากร
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2559

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 9400 บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษา

(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และ
(2) ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
– ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้
– ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบให้ไม่ต่ำกว่านี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยปฏิบัติงานเดินเรือ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะหรือเป็นผลัดหมุนเวียนตามช่วงระยะเวลาได้ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานในด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล
(2) รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน
(3) ควบคุมทิศทางเรือให้เดินอยู่ในเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย และหลบหลีก สิ่งกีดขวางต่าง ๆ เพื่อให้เรือสามารถเดินไปถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ
(4) ดูแล และบำรุงรักษาเรือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเดินเรือ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา
(5) จัดเตรียมแผนงานการซ่อมประจำปีของอุปกรณ์ เช่น ตัวเรือ เครื่องยนต์ และเครื่องจักร เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ทำการพิจารณาอนุมัติแผนงานดังกล่าวต่อไป
(6) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการ หรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และภัยธรรมชาติต่าง ๆ ตามนโยบายของกรมศุลกากร
(3) เข้าร่วมการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล มาตรการอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และภัยธรรมชาติต่าง ๆ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกลุ่มชาวประมงและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
(4) แนะนำการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเรือ และวิธีการเดินเรือ เพื่อช่วยให้ผู้ทำการเดินเรือสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 1 อัตรา 13-17 มิ.ย. 2559 กรมศุลกากร รับสมัคร 2559 สอบบรรจุข้าราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,