กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 45 อัตรา 11-18 มีนาคม 2563 สมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารเรือ ปี 2563
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ รวม 45 อัตรา 11-18 มีนาคม 2563 สมัครสอบกรมสรรพาวุธทหารเรือ ปี 2563
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประกาศกรมสรรพาวุธทหารเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จํานวน ๔๕ อัตรา ระยะเวลาการจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
๑.๑ กลุ่มงานบริการ จํานวน ๔ อัตรา
๑.๑.๑ พนักงานบริการกองอาวุธปล่อยนําวิถี กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิงจํานวนดอัตรา
๑.๑.๒ พนักงานบริการ กองคลังสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศหญิง จํานวน ๒ อัตรา
๑.๑.๓ พนักงานธุรการ กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จํานวน ๑ อัตรา

๑.๒ กลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๒ อัตรา
๑.๒.๑ ช่างสรรพาวุธ กองทดสอบสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จํานวน ๓ อัตรา
๑.๒.๒ ช่างปูน กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒.๓ ช่างไม้ กองสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒.๔ ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จํานวน ๒ อัตรา

๒. ตําแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ บางนา กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานเทคนิค จํานวน ๓๔ อัตรา
๒.๑ ช่างสรรพาวุธ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จํานวน ๑๐ อัตรา
๒.๒ ช่างโลหะ กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จํานวน ๖ อัตรา
๒.๓ ช่างกลโรงงาน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จํานวน ๕ อัตรา
๒.๔ ช่างปูน กองโรงงานช่างแสง ศูนย์ซ่อมสร้างสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารเรือ เพศชาย/หญิง จํานวน ๑ อัตรา

และตำแหน่งอื่นๆ

Tags: , , , ,