กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครรวม 5 อัตรา 29 มิย-3 กค 2558 สมัครงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2558
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครรวม 5 อัตรา 29 มิย-3 กค 2558 สมัครงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2558
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สมัครงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2558

สมัครงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2558

ล่าสุด!! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงรวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://personnel.labour.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ภาคเช้าระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่ายระหว่างเวลา 13.00-16.30 น…..

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน 11,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร Download ใบสมัครจากเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://personnel.labour.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ภาคเช้าระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่ายระหว่างเวลา 13.00-16.30 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!!

Tags: , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights