กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นายช่างโยธา รวม 5 อัตรา 28 กย-4 ตค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นายช่างโยธา รวม 5 อัตรา 28 กย-4 ตค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/09/2555 วันนี้เรามาอัพเดทข่าวการรับสมัครพนักงานราชการของกรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนายช่างโยธา รวมจำนวน 5 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สำหรับท่านที่สนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนายช่างโยธา กับกรมสุขภาพจิต สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งเอกสาร pdf ด้านล่างของประกาศนี้คะ กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นายช่างโยธา รวม 5 อัตรา 28 กย-4 ตค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2556

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นายช่างโยธา รวม 5 อัตรา 28 กย-4 ตค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2556

กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2556

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นายช่างโยธา รวม 5 อัตรา 28 กย-4 ตค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นายช่างโยธา รวม 5 อัตรา 28 กย-4 ตค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2556
กรมสุขภาพจิต ประกาศ

เรื่องรับพนักงานราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นายช่างโยธา รวม 5 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นายช่างโยธา รวม 5 อัตรา 28 กย-4 ตค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลหรือสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2.มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย

ชื่อตำแหน่ง : เภสัชกร กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นายช่างโยธา รวม 5 อัตรา 28 กย-4 ตค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน : 16230 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นายช่างโยธา รวม 5 อัตรา 28 กย-4 ตค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2556
อัตราเงินเดือน : 11720 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก!!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ชีทรามคะ

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นายช่างโยธา รวม 5 อัตรา 28 กย-4 ตค 2555 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน 2556

Tags: , , , , , , ,