กรมส่งเสริมการเกษตร รับเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร เงินเดือน 11,160 บาท 28 มค -1 กพ 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมการเกษตร รับเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร เงินเดือน 11,160 บาท 28 มค -1 กพ 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 30/01/2556 กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 11,160 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 1 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร กับกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กรมส่งเสริมการเกษตร รับเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2556

กรมส่งเสริมการเกษตร รับเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2556

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2556

กรมส่งเสริมการเกษตร รับเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร เงินเดือน 11,160 บาท 28 มค -1 กพ 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัคร กรมส่งเสริมการเกษตร รับเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2556
กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1 อัตรา

รายละเอียดของการรับสมัคร กรมส่งเสริมการเกษตร รับเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)
อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
กรมส่งเสริมการเกษตร รับเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2556
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร หรือ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร กรมส่งเสริมการเกษตร รับเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2556
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การรับสมัครอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดคลิก!!

กรมส่งเสริมการเกษตร รับเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครงาน 2556

Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights