กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการส่วนกลาง กทม. 1 อัตรา 24-28 ส.ค. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการส่วนกลาง กทม. 1 อัตรา 24-28 ส.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23/08/2558 แจ้งข่าว กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 58 ให้ทราบกันนะคะ เนื่องจาก กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558 สนใจรายละเอียด กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 58 ได้แล้วที่นี่ เรามีไฟล์รายละเอียด กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 58 ไว้ให้แล้วหละคะ


กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการส่วนกลาง กทม. 1 อัตรา 24-28 ส.ค. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 58

กรมส่งเสริมการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ในหน่วยงานส่วนกลาง กทม. จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการเงินและบัญชี (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 18000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงินและการคลัง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบ  ความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่าง ๆ กฎหมายระเบียบการเงินการคลัง การบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่หน่วยงานมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการส่วนกลาง กทม. 1 อัตรา 24-28 ส.ค. 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครงาน 58

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,