ด่วน!! กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 กพ – 13 มีค 2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

ด่วน!! กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 กพ – 13 มีค 2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/02/2556 ล่าสุด!! กรมหม่อนไหมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,300 – 14,630 บาท เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบกับกรมหม่อนไหม ในตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของการรับสมัครเพิ่มเติมได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556

กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 กพ - 13 มีค 2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556

กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556

ด่วน!! กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 20 กพ – 13 มีค 2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556

อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556
ล่าสุด!! กรมหม่อนไหมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์
อัตราเงินเดือน : 13,300 – 14,630 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางการออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทางออกแบบสิ่งทอ หรือทางศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ถึง วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

การติดต่อ กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556
กรมหม่อนไหม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Website : http://www.ocsc.go.th

การรับสมัครสอบ กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556
อ่านรายละเอียดของการรับสมัคร >>>>>

อ่านรายละเอียดของการรับสมัครคลิก!!

กรมหม่อนไหม รับสมัครนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  2556 กรมหม่อนไหม รับสมัครงาน 2556