กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 9-16 มิถุนายน 2559 กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 2559
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 9-16 มิถุนายน 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/06/2559 มีข่าว พนักงานราชการ 2559 มาฝากคะ เนื่องจาก กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2559 สนใจอ่านรายละเอียด กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2559 เพิ่มเติม ได้แล้วที่นี่ ยังมีข่าว พนักงานราชการ 2559 ของอีกหลายๆ หน่วยงานให้เลือกสรรกันนะคะ ไปดูรายละเอียด กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2559 กันเลยดีกว่าคะ

 

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 9-16 มิถุนายน 2559 กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 2559

กรมหม่อนไหม
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2559

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9 – 16 มิถุนายน 2559

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการเกษตร

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการเกษตร ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) เกษตรป่าไม้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    
1. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการผลิตไข่ไหม รายงานการผลิตไข่ไหม การจัดการไข่ไหม
2. ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านการขยายพันธุ์หม่อน ดูแลรักษาแปลงหม่อน การจัดการแปลงหม่อน เพื่อการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี และเลี้ยงไหมเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไหม
3. ช่วยนักวิชาการเกษตร กำกับ ดูแล ด้านการเลี้ยงไหม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานโครงการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมไหม และศูนย์รักษ์พันธ์ุไหม
4. ช่วยนักวิชาการเกษตร ด้านบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้ การจัดฝึกอบรม และส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การสาวไหม การฟอกย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
5. ช่วยงานวิชาการเกษตรด้านงานวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม และการจัดเก็บข้อมูลด้านงานวิจัย
6. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7. ประสานงานวิชาการ ตรวจสอบวิเคราะห์ และรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ ควบคุม ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ
6. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 9-16 มิถุนายน 2559 กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2559 พนักงานราชการ 2559

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,