กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 25-29 ธ.ค. 2560 กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2561 สอบพนักงานราชการ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 25-29 ธ.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21/12/2560 ยังรอข่าว สอบพนักงานราชการ 2561 ให้ได้อัพเดตกันคะ เนื่องจาก ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560  สนใจอ่านรายละเอียด กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2561 ได้แล้วที่นี่ รอข้อมูล สอบพนักงานราชการ 2561 ของหลายๆ หน่วยงานให้ได้อัพเดตกันแบบวันต่อวันเลยหละคะ

 

กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 25-29 ธ.ค. 2560 กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2561 สอบพนักงานราชการ 2561

กรมหม่อนไหม
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานประจำห้องทดลอง

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสามัญ (มศ3.) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2.มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม หรือทางอื่นที่กรมหม่อนไหมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณธงานที่ปฏิบัติ


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร และในห้องทดลอง จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี พันธ์ุไข่ไหม พันธุ์หม่อน และเชื้อโรคต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง
ทำความสะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ในการทดลอง และดูแลสถานที่ ความสะอาด ห้องปฏิบัติการ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 25-29 ธ.ค. 2560 กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2561 สอบพนักงานราชการ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,