กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 13 – 20 ก.พ. 2562 กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2562 สอบพนักงานราชการ 2562
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 13 – 20 ก.พ. 2562

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 10/02/2562 มีข่าว สอบพนักงานราชการ 2562 ให้ได้อัพเดตกันคะ แต่วันนี้ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 สนใจอ่านรายละเอียด กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2562 ได้แล้วที่นี่ ท่านสามารถติดตามอ่านข่าว สอบพนักงานราชการ 2562 ของหลายๆ หน่วยงานได้แบบ อัพเดตกันแบบวันต่อวันเลยหละคะ เอาหละคะ

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 13 – 20 ก.พ. 2562 กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2562 สอบพนักงานราชการ 2562

กรมหม่อนไหม
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 2562

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

จำนวน 11280 บาท

คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยการ/บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิจ
– ประสบการณ์ทางด้านการดูแลระบบสารสนเทศจะได้รับการพิตารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงบนเทป หรือจานแม่เหล็ก หรือสื่อเก็บข้อมูล สำหรับการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบอื่นๆ เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดรูปแบบการพิมพ์ตามแนวทางที่วางไว้ ตัดต่อแฟ้มเอกสาร ทำสำเนาและการจัดการลักษณะอื่นๆ ที่ต้องใช้ความรอบคอบตลอดจนการใช้เครื่องพิมพ์ การเก็บรักษาสื่อ การเก็บข้อมุลต่างๆ ให้เป็นระบบง่ายต่อการค้นหา ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกข้อมูล แก้ไขการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดให้ถูกต้อง เพื่อการประมวลผลข้อมุลขั้นต่อไป จัดทำทะเบียนควบคุมปริมาณการบันทึกข้อมุล ควบคุมการตรวจนับ การรับ – ส่ง การจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกไว้ จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
– ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานธุรการ งานบริการ เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยความสะดวก และมีหลักฐานตรวจสอบได้
– ช่วยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกและนอกระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก
– ช่วยปฏิบัติงานรับ ส่งหนังสือด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิก
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 13 – 20 ก.พ. 2562 กรมหม่อนไหม สมัครงาน 2562 สอบพนักงานราชการ 2562

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights