กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 16 มค-24 กพ 2555 เงินเดือน 13,360 บ. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 16 มค-24 กพ 2555 เงินเดือน 13,360 บ. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 03/02/55 อัพเดตข่าวรับสมัครงานราชการได้ที่นี่ทุกวันเลยคะ สำหรับวันนี้เป็นข่าวของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โอยประกาศเปิดสอบ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายสนับสนุน งานแผนและประเมินผล) ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2555 อัตราเงินเดือน 13,360 บาท ท่านที่สนใจอ่านรายละเอียดของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555 เพิ่มเติม สามารถอ่านได้ด้านล่างนี้เลยคะ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 16 มค-24 กพ 2555 เงินเดือน 13,360 บ. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ ภาค ข. ระดับปริญญาโท ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ที่ 1/2555 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานสนับสนุน งานแผนและประเมินผล) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายสนับสนุน งานแผนและประเมินผล) จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (งานแผนและประเมินผล)
จำนวน 1 อัตรา
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน 12,600 – 13,360 บาท
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
การรับสมัคร รมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 16 มค-24 กพ 2555 เงินเดือน 13,360 บ. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ FTA สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,