กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-24 กพ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-24 กพ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 06/02/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 12,600-13,360 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง  1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปริญญาโท โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ บัดนี้ – 24 กพ 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สามารถ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ด้านล่างคะ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-24 กพ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน 2555

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-24 กพ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน 2555

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน 2555

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-24 กพ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน 2555

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-24 กพ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน 2555

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (งานแผนและประเมินผล)
อัตราเงินเดือน : 12,600-13,360 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รายละเอียดวุฒิ : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-24 กพ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน 2555
(ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ.

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ เพื่อจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี รวมทั้งการติดตามและประเมินผล และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-24 กพ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน 2555

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถโดยวิธีสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
1.ความรู้ความสามารถทั่วไป หรือความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการ
3. ความรู้ความสามารถเด้านภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ บัดนี้-24 กพ 2555 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สมัครงาน 2555

เปิดดูรายละเอียด : คลิก Download เอกสาร ( ขนาด 1.32 MB )
เว็บไซต์ติดต่อ :
Tags: , , , , , , , ,