กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 18 สค – 5 กย 2557 สมัครสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 57
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี 18 สค – 5 กย 2557 สมัครสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 57
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สมัครสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สมัครสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ล่าสุด!!! กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกและสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีจำนวนตำแหน่งว่าง 1 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี (รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ 24/2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557)….

ประกาศ งานราชการ สอบราชการ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอบงานราชการ เพื่อคัดเลือกและสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี (รายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ 24/2557 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557)

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Tags: , , ,