กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 7 อัตรา 15 พ.ย.-6 ธ.ค. 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 7 อัตรา 15 พ.ย.-6 ธ.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 09/11/2560 ยังไม่มีข่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2561 มาอัพเดตเลยคะ แต่วันนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ นักผังเมืองปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ รวมจำนวน 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 ไม่อยากให้พลาดข่าว กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2560 ไปเลยจริงๆ คะ ทุกท่าน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 7 อัตรา 15 พ.ย.-6 ธ.ค. 2560 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครงาน 2561

กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ รวมจำนวน 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ นักผังเมืองปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ รวมจำนวน 7 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สถาปนิกปฏิบัติการ
– นักผังเมืองปฏิบัติการ
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
– นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
– นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

สถาปนิกปฏิบัติการ                   จำนวน 1 อัตรา
– นักผังเมืองปฏิบัติการ                   จำนวน 1 อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                   จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน                   จำนวน 1 อัตรา
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน                   จำนวน 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                   จำนวน 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
                  
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

สถาปนิกปฏิบัติการ              จำนวน 15,000 – 16,500 , 15,800 – 17,380 บาท
– นักผังเมืองปฏิบัติการ              จำนวน 17,500 – 19,250 บาท
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน              จำนวน 11,500 – 12,650 บาท
– นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน              จำนวน 11,500 – 12,650 บาท
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน              จำนวน 11,500 – 12,650 บาท
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ              จำนวน 15,000 – 16,500 บาท
– นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
             
จำนวน 17,500 – 19,250 บาท

รายละเอียดวุฒิการศึกษาที่เปิดรับ

สถาปนิกปฏิบัติการ   ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
– นักผังเมืองปฏิบัติการ   ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางผังเมือง
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ.
ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
– นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ.
– นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสำรวจ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
– นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ
    ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาก

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึง วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> คลิ๊ก!!
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> คลิ๊ก!!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,