กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 5-11 ส.ค. 2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครสอบ 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 5-11 ส.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/07/2558 เป็นข่าวดี สำหรับผู้ที่มองหาข้อมูล กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครสอบ 58 อยู่คะ เนื่องจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ พนักงานวิศวกร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง) พนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรม) และพนักงานวางผังเมือง รวมจำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2558


กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 5-11 ส.ค. 2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครสอบ 58

กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2558

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์แบบ พนักงานวิศวกร พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานวิชาการเงินและบัญชี พนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง) พนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรม) และพนักงานวางผังเมือง รวมจำนวน 8 อัตรา ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2558

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– พนักงานพิมพ์แบบ
– พนักงานวิศวกร
– พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
– พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
– พนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง)
– พนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรม)
– พนักงานวางผังเมือง

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
– พนักงานพิมพ์แบบ  จำนวน 1  อัตรา
– พนักงานวิศวกร  จำนวน 1  อัตรา
– พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน 1  อัตรา
– พนักงานวิชาการเงินและบัญชี   จำนวน  1 อัตรา
– พนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง)  จำนวน  1 อัตรา
– พนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรม)   จำนวน  1 อัตรา
– พนักงานวางผังเมือง  จำนวน 2  อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

– พนักงานพิมพ์แบบ  จำนวน 10,430  บาท
– พนักงานวิศวกร    จำนวน 18,000 บาท  บาท
– พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   จำนวน 18,000 บาท  บาท
– พนักงานวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 18,000 บาท  บาท
– พนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง)   จำนวน 19,500 , 20,540  บาท
– พนักงานสถาปนิก(ด้านสถาปัตยกรรม)   จำนวน 19,500 , 20,540  บาท
– พนักงานวางผังเมือง  จำนวน 21,000 บาท

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558


รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>  กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา 5-11 ส.ค. 2558 กรมโยธาธิการและผังเมือง สมัครสอบ 58

Tags: , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights