กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ (วิศวกรโยธา) 1 อัตรา 1-5 ต.ค. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 1-5 ต.ค. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 25/09/2555 สำหรับวันนี้มาอัพเดตงานราชจาก กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 5 ต.ค. 2555 กันคะ ข่าวดีสำหรับ วิศวกรโยธา แบบนี้ มาลองดูรายละเอียด กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556 กันหน่อยดีกว่าคะ ว่าท่านจะมีคุณสมบัติตรงตาม กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำหนดหรือไม่ ข้อมูลทั้งหมดเราจัดหามาให้ท่านแล้วหละคะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ (วิศวกรโยธา) 1 อัตรา 1-5 ต.ค. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556

กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 5 ต.ค. 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง ประกาศ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา
จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1 – 5 ต.ค. 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
ชื่อตำแหน่ง :
พนักงานวิศวกรโยธา
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
อัตราเงินเดือน :
15,190 บาท
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
ประเภท :
วิชาชีพเฉพาะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
จำนวนตำแหน่งว่าง :
1 ตำแหน่ง
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรรมโยธา 
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ปฏิบัติงานควบคุมดำเนินการงานก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ทดสอบ วิเคราะห์ คุณภาพวัสดุงานก่อสร้าง งานสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา งาน/โครงการก่อสร้างต่างๆ ของส่วนราชการในจังหวัดซึ่งร้องขอมาสนับสนุนส่วนราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการควบคุมงานก่อสร้าง และงานตรวจการจ้างให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง/บูรณะซ่อมแซมอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน และงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ แก่ส่วนราชการในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การขุดดินและถมดิน และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
วิธีการเลือกสรร :
ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร ทักษะ
ตามเอกสาร สมรรถนะ
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
เปิดรับสมัคร :
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ (วิศวกรโยธา) 1 อัตรา 1-5 ต.ค. 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก sheetram.com คะ


กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ราชการ วิศวกรโยธา 2555 กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร 2556

Tags: , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights