กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 19-23 มี.ค. 2555 ค่าตอบแทน 12,600 บาท กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 19-23 มี.ค. 2555 ค่าตอบแทน 12,600 บาท กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13/03/55 อัพเดตข่าวการรับสมัครสอบล่าสุด กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ โดยมี ค่าตอบแทน 12,600 บาทต่อเดือน ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ท่านที่สนใจข่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555 สามารถติดตามอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างข้อความนี้เลยคะ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555


กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 19-23 มี.ค. 2555 ค่าตอบแทน 12,600 บาท กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 2 อัตรา 19 – 23 มีนาคม 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึง 23 มีนาคม 2555 ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
ด้วยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่ง
กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
นิติกรปฏิบัติการ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
บรรจุครั้งแรก
จำนวน 2 อัตรา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
อัตราเงินเดือน
ระดับปริญญาโท 12,600 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
– ได้รับวุฒิปริญญาโทสาขานิติศาสตร์
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึง 23 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มสรรหาบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โทร 0 2202 4009 และ 0 2202 4246
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 19-23 มี.ค. 2555 ค่าตอบแทน 12,600 บาท กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัคร 2555

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights