กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครวิศวกรปฏิบัติการ 3 อัตรา 17 กย -5 ตค 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครวิศวกรปฏิบัติการ 3 อัตรา  17 กย -5 ตค 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 11/09/2555 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการของของกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ รวมจำนวน 3 อัตรา โดยจะเริ่มทำการเปิดรับงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สนใจอ่านรายละเอียดการรับสมัครงานในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามลิ้งด้านล่างของประกาศนี้คะ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครวิศวกรปฏิบัติการ 3 อัตรา  17 กย -5 ตค 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครงาน 2555

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครวิศวกรปฏิบัติการ 3 อัตรา  17 กย -5 ตค 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครงาน 2555

กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครงาน 2555

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครวิศวกรปฏิบัติการ 3 อัตรา  17 กย -5 ตค 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครงาน 2555

อ่านรายละเอียดการรับสมัคร กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครวิศวกรปฏิบัติการ 3 อัตรา  17 กย -5 ตค 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครงาน 2555
ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน : 11,680 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : (1)เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี ก.พ.
(2)ได้รับปริญญตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางวิศวกรรมยานยนต์ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และทางวิศวกรรมปิโตรเลียม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
(1) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง รายการคำนวณ รูปแบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความมั่นครงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) หาข้อมูลและตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ การจราจรและขนส่ง เพื่อช่วยประสานการกู้ภัยและพิจารณาสั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
(1) ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
(2)ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
(3)ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครวิศวกรปฏิบัติการ 3 อัตรา  17 กย -5 ตค 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครงาน 2555
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก !!

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก  job.ocsc.go.th คะ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครวิศวกรปฏิบัติการ 3 อัตรา  17 กย -5 ตค 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights