กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 19 มีค – 10 เมษา 2555 กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 19 มีค – 10 เมษา 2555 กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12/03/55 วันนี้มีข่าวการเปิดรับสมัครสอบภาค ข ของกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานระดับปริญญาตรี และปวส.ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน รวมจำนวน 13 อัตรา โดยจะทำการเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 10 เมษายน 2555 หากท่านใดมีความสนใจที่จะสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวกับกระทรวงการต่างประเทศ สามารถอ่านรายละเอียดของการเปิดรับสมัครสอบได้ ด้านล่างคะ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 19 มีค – 10 เมษา 2555 กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 19 มีค - 10 เมษา 2555 กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555

กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 19 มีค – 10 เมษา 2555 กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 19 มีค – 10 เมษา 2555 กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1. ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 19 มีค – 10 เมษา 2555 กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ และมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 19 มีค – 10 เมษา 2555 กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.
3. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้

3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน 7,670 – 8,140 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 19 มีค – 10 เมษา 2555 กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาและทางดังนี้
– อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ทางระบบเสียงและภาพ
– เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ ทางเทคโนโลยีสำนักงาน คอมพิวเตอร์กราฟิก
– เทคโนโลยีศิลปกรรม
– คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์สารสนเทศ
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– เทคโนโลยีระบบเสียง
2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 19 มีค – 10 เมษา 2555 กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555
ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 10 เมษายน 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.mfa.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม >> กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบภาค ข. ระดับปริญญาตรี และปวส. 13 อัตรา 19 มีนาคม – 10 เมษายน 2555

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เปิดสอบงานราชการ คะ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา 19 มีค – 10 เมษา 2555 กระทรวงการต่างประเทศ สมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , , , , , ,