กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3 อัตรา 20-24 ก.พ. 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3 อัตรา 20-24 ก.พ. 2555 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 07/02/55 ข่าวดี สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คะ วันนี้ กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 อัตราเงินเดือน 9,140 – 9,690 บาท ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ด้านล่างข้อความนี้คะ
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน


กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3 อัตรา 20-24 ก.พ. 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ 3 อัตรา 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
ตำแหน่ง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
จำนวน
3 ตำแหน่ง
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
อัตราเงินเดือน
9,140 – 9,690 บาท
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
กำหนดการและวิธีการรับสมัคร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ 2555
ให้ผู้ประสงค์สมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขฉะเชิงเทรา
ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2555 ในวันและเวลาราชการ
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3 อัตรา 20-24 ก.พ. 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เปิดสอบ พยาบาลวิชาชีพ 2555 กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครงาน 2555

Tags: , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights