กองทัพบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นนส.ทบ ประจำปี 2558 28 ก.พ.-1 มี.ค. 2558 กองทัพบก รับสมัคร 2558 สมัครสอบกองทัพบก 58
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นนส.ทบ ประจำปี 2558 28 ก.พ.-1 มี.ค. 2558

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/11/2557 ข่าวกองทัพบก รับสมัคร 2558 มีประกาศอย่างไม่เป็นทางการออกมาแล้วหละคะ เนื่องจาก กองทัพบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือนและ ทหารกองประจำการและทหารกองหนุน เข้าเป็น นนส.ทบ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2558 สนใจเพิ่มเติมรายละเอียด สมัครสอบกองทัพบก 58 ได้แล้วที่นี่ เราอัพเดตรายละเอียดทุกวัน เราไม่อยากให้ท่านพลาดรายละเอียดการรับสมัครงานดีๆ แบบนี้ไปคะ


กองทัพบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นนส.ทบ ประจำปี 2558 28 ก.พ.-1 มี.ค. 2558 กองทัพบก รับสมัคร 2558 สมัครสอบกองทัพบก 58

กองทัพบก
เตรียมเปิดรับสมัครสอบ นนส.ทบ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2558

กองทัพบก เตรียมเปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือนและ ทหารกองประจำการและทหารกองหนุน เข้าเป็น นนส.ทบ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2558

กำหนดการรับสมัคร นนส.ทบ ปี 2558
1.การรับสมัคร เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว ที่ http://www.atc.rta.com
หรือ http://www.radd-atc.com ตั้งแต่ 15 ธ.ค.57 – 30 ม.ค.58 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2.การสอบภาควิชาการ ณ ม.รามคำแหง 2 (บางนา)
– บุคคลพลเรือน วันเสาร์ ที่ 28 ก.พ. 2558
– ทหารกองประจำการและทหารกองหนุน วันอาทิตย์ ที่ 1 มี.ค. 2558
3.ประกาศผลสอบภาควิชาการ ในวันเสาร์ ที่ 7 มี.ค. 2558
4.การสอบรอบที่ 2 ระหว่าง 18-20 และ 23-25 มี.ค. 2558 ณ ร.11 รอ.
5.ประกาศผลรอบสุดท้าย 10 มี.ค. 2558

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1    สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย (ม.6)  สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่กำลังรอผลการศึกษา
2   เป็นชายไทย  อายุตั้งแต่ 17 ปี ถึง 22 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ.2536 )   ไม่รับสมัครผู้ที่มีอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. 2532 ) ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ และผู้ที่ขอผ่อนผันทุกกรณี     ยกเว้นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3  (รด.ปี3) ขึ้นไป  ซึ่งต้องมีหลักฐานใบสำคัญ หรือหากเป็นทหารกองหนุนต้องมีใบกองหนุน (สด.8)  หรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (สด.43)  มาแสดงต่อกรรมการรับสมัคร
3  ทหารกองประจำการ, พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปี  (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2529 )
4  มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือ
นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
5  มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
6   เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7  ไม่อยู่ในสมณะเพศ
8  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก  เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ  หรือ ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
9   ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
10  ไม่เป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
11  ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
12   ต้องได้รับอนุญาตจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
13 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
14 ต้องว่ายน้ำได้เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร
15 ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
16 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497   ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Weekly theme , Seo , Health , Dating , Money , Hotels , Cheap flights