กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 24 ก.ค.-8 ส.ค. 2560 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2560 สอบกองทัพอากาศ 2560
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 24 ก.ค.-8 ส.ค. 2560

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 24/07/2560 มีข่าว สอบกองทัพอากาศ 2560 มาบอกต่อคะ เนื่องจาก กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ช่างไม้  ช่างโลหะ และ ช่างเครื่องสื่อสาร รวมจำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560 สนใจอ่านรายละเอียด กองทัพอากาศ รับสมัคร 2560 ได้แล้วที่นี่ รับรองได้ว่า ข่าวสารดีๆ ของหลายๆ หน่วยงานมีมาอัพเดตทุกวันแน่นอน ข่าว สอบกองทัพอากาศ 2560 ดีๆ แบบนี้ ไม่ได้มีบ่อยๆ นะคะ

 

กองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 24 ก.ค.-8 ส.ค. 2560 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2560 สอบกองทัพอากาศ 2560

กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ รวมจำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560

กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างกลโรงงาน ช่างไม้  ช่างโลหะ และ ช่างเครื่องสื่อสาร รวมจำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2560

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ช่างกลโรงงาน
– ช่างไม้
– ช่างโลหะ
– ช่างเครื่องสื่อสาร


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

ช่างกลโรงงาน                    จำนวน  2  อัตรา
– ช่างไม้                    จำนวน  1  อัตรา
– ช่างโลหะ                     จำนวน  1  อัตรา
– ช่างเครื่องสื่อสาร
                    จำนวน  1  อัตรา


อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

ช่างกลโรงงาน                  จำนวน  13,280  บาท
– ช่างไม้                  จำนวน  13,280  บาท
– ช่างโลหะ                   จำนวน  13,280  บาท
– ช่างเครื่องสื่อสาร
                  จำนวน  13,280  บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างกลโรงงาน    เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างกลโลหะ, ช่างโลหะ, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม และ ช่างเชื่อมประสาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
– ช่างไม้    เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
– ช่างโลหะ      เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างกลโลหะ, ช่างโลหะ, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม และ ช่างเชื่อมประสาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
– ช่างเครื่องสื่อสาร        เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.00


วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 6 อัตรา 24 ก.ค.-8 ส.ค. 2560 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2560 สอบกองทัพอากาศ 2560

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,