กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 23-31 สิงหาคม 2561 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2561 สอบกองทัพอากาศ 2561
( อย่าลืมกด like ด้วยนะคะ )

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 23-31 สิงหาคม 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28/08/2561 มีข่าว สอบกองทัพอากาศ 2561 มาแจ้งคะ เนื่องจาก กองบังคับการ กองบิน 41 เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2561 สนใจอ่านรายละเอียด กองทัพอากาศ รับสมัคร 2561 ได้แล้วที่นี่ รับรองได้ว่า ข่าวสารดีๆ ของหลายๆ หน่วยงานมีมาอัพเดตทุกวันแน่นอน หากมี สอบกองทัพอากาศ 2561 ออกมา จะอัพเดตให้ทราบแน่นอนนะคะ

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 23-31 สิงหาคม 2561 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2561 สอบกองทัพอากาศ 2561

กองทัพอากาศ
เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2561

กองบังคับการ กองบิน 41 เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการเงินและบัญชี

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ

จำนวน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางการบัญชี มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
– จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
– บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้น จัดทำบัญชีแยกประเภท และทะเบียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ
– ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
– รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่จ่ายเฉพาะในหน้าที่ของตน
– ทำงบแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืนในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
– เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไว้ในที่มั่นคงปลอดภัย
– ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1 อัตรา 23-31 สิงหาคม 2561 กองทัพอากาศ รับสมัคร 2561 สอบกองทัพอากาศ 2561

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,